DỊCH VỤ

THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ

Thiết kế các công trình dân dụng công nghiệp, công trình năng lượng mặt trờ, công trình giao thông, quy hoạch, hạ tầng kiến trúc, kết cấu, MEP, dự toán, nội thất, cảnh quan

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Tư vấn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng

KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC

Khảo sát đo đạc địa hình địa chất. Thăm dò tài nguyên khoáng sản.